Vychováváme hvězdy českého krasobruslení

Výbor KK Pardubice - lední revue Svět pohádek a písniček bude k vidění opět v březnu

8. února 2011

Včera v podvečerních hodinách se uskutečnilo řádné jednání výboru Krasobrusalřského klubu Pardubice, které mělo na programu kromě běžných záležitostí týkajících se organizace činnosti klubu, ekonomických záležitostí aj. zejména také otázku týkající se březnového termínu lední revue Svět pohádek a písniček.

Z jednání výboru vyplynulo, že se začínají navyšovat dluhy jednotlivých závodnic. Tato záležitost bude řešena zasláním upozornění s výzvou k vyrovnání dlužných částek. Pro případ, že dotčené závodnice, resp. jejich rodiče nevyužijí v náhradním termínu doplatit dlužné částky, bude přistoupeno k aplikaci zákazu vstupu na ledovou plochu až do konečného vyrování dlužných částek. Bohužel by se jednalo o nepříjemnou věc, která v době závodů bude mít dopad zejména na danou závodnici.

Dalším bodem jednání byly otázky týkající se skupin synchronizovaného bruslení a skupiny trenérky Kateřiny Petrusové, která k 31. březnu 2011 ukončuje činnost trenérky a v tuto chvíli bude na trenérské radě, jak bude tato záležitost řešena a návrh konkrétního řešení bude ze strany trenérské rady předložen výboru KK Pardubice ke konečnému schválení.

Výbor se zabýval také i trénováním po skončení sezóny, řešila se problematika klubových soustředění a využití tělocvičen pro suchou přípravu v době, kdy nebude v Pardubicích ledová plocha k dispozici.

Všemi očekávaný bod týkající se dalšího vystoupení v rámci lední revue Svět pohádek a písniček v pardubické ČEZ Aréně byl jako jeden z posledních bodů programu. Po krátké diskusi byl schválen konečný termín 17. března 2011 od 17 hodin (původní termín 18. 3. 2011 byl na žádost MRF Pardubice a.s. přesunut o den dříve). Na základě tohoto rozhodnutí se členové výboru KK Pardubice dohodli na jednotlivých úkolech spojených s realizací březnového vystoupení show Svět pohádek a písniček v pardubické ČEZ Aréně.

Kontakt

Krasobruslařský klub Pardubice

K Vinici 1901
530 02 Pardubice
E-mail: info@krasopce.cz

Facebook: KrasobruslarskyKlubPardubice

Tato prezentace používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.