Vychováváme hvězdy českého krasobruslení

Mezioddílový závod Přípravky se koná 8. 11. 2014

Dne 8. listopadu 2014 se uskuteční v pardubické ČEZ Aréně mezioddílový závod Přípravky v krasobruslení.

 

 

 

 

 

 Níže najdete rozpis mezioddílového závodu Přípravky

 

I.

Všeobecná ustanovení

 

Pořadatel:                       Krasobruslařský klub Pardubice

Datum konání:                8. listopadu 2014 (sobota)

Místo konání:                  ČEZ Aréna Pardubice – velká hala

Ředitel závodu:               Bc. Dušan Zykl, MBA;

                                 telefon:  775 664 960

Sekretář závodu:            Roman Kubišta;

                                  telefon:  603 247 558 558

                                  e-mail: info@krasopce.cz

 

Přihlášky:                       Jmenovité přihlášky s uvedením klubu, kategorie, jména a příjmení, data         narození závodníka zašlete nejpozději do 01. 11. 2014 na adresu sekretáře                                        závodu (info@krasopce.cz)

 

Startovné:                       Všechny kategorie 300,- (bude vybíráno v hotovosti při prezentaci)

 

Úhrada nákladů:             Jmenovitě  pozvaným  rozhodčím  hradí pořadatel cestovní výdaje podle platných směrnic ČKS. Ostatním účastníkům hradí náklady vysílající klub.

                                       

Ubytování:                      Bude zajištěno v případě potřeby pozvaným činovníkům a rozhodčím.       Závodníci a doprovod si případné ubytování musí zajistit sami.

 

Prezentace a losování:    Prezentace pro každou kategorii začíná vždy 60 minut před zahájením příslušného závodu a trvá 30 minut. Losování proběhne 30 minut před začátkem závodu dané kategorie.

                                                                                  

II.

Technická ustanovení

 

Předpis:                         Závodí se podle podle pravidel Bruslička

2014/2015 podrobnosti naleznete na: www.projekt-bruslicka.estranky.cz   

                                       

Rozsah soutěže:              SKUPINA BRUSLIČKA – C1 + C2 – „CVRČEK“                                      

 

Hodnocení:                      V systému OBO.

 

Podmínky účasti:       Registrační průkaz s potvrzením o provedené lékařské prohlídce  (ne starší než 12 měsíců) a nebo kartička pojištěnce

         

Startují:                       Všichni přihlášení, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem.

                                                                                

Hudební doprovod:         CD zřetelně označené jménem závodníka, klubem a kategorií (doporučeno náhradní CD).

 

Námitky, protesty:          Lze podat písemně do 15-ti minut po skončení příslušné části soutěže s vkladem  1.000,- Kč k rukám ředitele závodu. Vklad při zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele.

 

Zdravotní služba:           Po celou dobu konání v ČEZ aréně Pardubice.

 

III.

Předběžný časový program

Sobota  8. 11. 2014

7,30 – 8,45                         Cvrček –  C1 + C2           

            

Upozornění:                    Upřesněný časový rozpis bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek

 

Vyhlašování výsledků:    Mimo ledovou plochu na ochozu stadionu do jedné hodiny po ukončení soutěže.

 

V Pardubicích, dne  04. 10. 2014                                        Bc. Dušan Zykl, MBA

                                                                                                           ředitel závodu

 

 

 

Kontakt

Krasobruslařský klub Pardubice

K Vinici 1901
530 02 Pardubice
E-mail: info@krasopce.cz

Facebook: KrasobruslarskyKlubPardubice

Tato prezentace používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.