Vychováváme hvězdy českého krasobruslení

Dne 17-18. října 2015 se uskuteční již 46.ročník MC Pardubic v krasobruslení.

28. září 2015

"> "Malá cena Pardubic - 46.ročník"

Dne 17-18. října 2015 se uskuteční v pardubické Tipsport aréně v pořadí již 46. ročník Malé ceny Pardubic v krasobruslení.

 

„Malá cena Pardubic“ - 46. ročník

 

Závod je pořádán v rámci Českého poháru v kategoriích:

 junioři, juniorky, žáci, žačky, mladší žáci, mladší žačky, nejmladší žáci a nejmladší žačky

 

I.

Všeobecná ustanovení

 

Pořadatel:                       Krasobruslařský klub Pardubice

 

Datum konání:                17. října 2015 – 18. října 2015

 

Místo konání:                  Tipsport arena Pardubice  - Sukova třída 1735, 530 02  Pardubice

 

Ředitel závodu:               Bc. Dušan Zykl, MBA; telefon:  775 664 960

 

Sekretář závodu:            Roman Kubišta; telefon:  603 247 558 558e-mail: roman.kubista@seznam.cz

 

Přihlášky:                        Jmenovité přihlášky závodníků s uvedením kategorie, jména a příjmení, data

                                 narození, a registračního čísla závodníka zašle odpovědná osoba za vysílající

                                 klub nejpozději do 12. října 2015 na adresu

                                 (roman.kubista@seznam.cz , kopii na info@krasopce.cz).

 

Startovné:                       Kategorie nejmladšího žactva (VJ) 400,- Kč,

                                ostatní kategorie (KP + VJ) 450,- Kč.

                                Startovné bude vybíráno v hotovosti při prezentaci.

 

Úhrada nákladů:             Jmenovitě pozvaným rozhodčím hradí pořadatel cestovní výdaje podle

                                 platných směrnic ČKS. Ostatní účastníci si hradí náklady účasti sami nebo jim

                                 je hradí vysílající klub.

                                       

Ubytování:                      Bude zajištěno v případě potřeby jen pozvaným činovníkům a rozhodčím.

                                           Závodníci a doprovod si případné ubytování musí zajistit sami.

 

Prezentace a losování:    Prezentace pro každou kategorii začíná vždy 60 minut před zahájením

                                   příslušného závodu a trvá 30 minut.  Losování proběhne 30 minut před

                                   začátkem závodu dané kategorie.

                                              Losování pro VJ proběhne vždy do 30 minut po skončení KP dané

                                  kategorie.                                           

                                         

II.

Technická ustanovení

 

Předpis:                           Závodí se podle Pravidel krasobruslení platných pro sezónu 2015/2016,

                                ustanovenítohoto rozpisu, a Organizační směrnice pohárových soutěží ČKS.

 

Rozsah soutěže:                       Juniorky a junioři                           nar. po 1.7.1996  před  30.6.2003

                                        Žačky a žáci                                   nar. po 1.7.2000  před  30.6.2005

                                        Žačky a žáci mladší                       nar. po 1.7.2003  před  30.6.2005

                                        Žačky a žáci nejmladší                   nar. po 1.7.2005  před  30.6.2007

                                                                                                           

Krátký program:            dle Pravidel krasobruslení platných pro sezónu 2015/2016

 

Volná jízda:                dle Pravidel krasobruslení platných pro sezónu 2015/2016

 

Bodování:                        veřejné, ve všech kategoriích ISU-SH

 

Podmínky účasti:            Předložení registračního průkazu a potvrzení o lékařské prohlídce,

                                  ne starší 12 měsíců.

 

Startují:                      Všichni přihlášení, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem.

                                                                                

Hudební doprovod:      CD zřetelně označené jménem závodníka, klubem a kategorií

                                 (doporučeno náhradní CD).

 

Protesty, námitky:          Lze podat nejpozději do 15 minut po vyhlášení výsledků příslušné části

                                  závodu, a to písemně k rukám ředitele závodu.  Při podání je třeba složit

                                  v hotovosti finanční částku ve výši 1 000,- Kč, která v případě zamítnutí

                                  propadá ve prospěch pořadatele.

 

 

Zdravotní služba:           Po celou dobu konání v Tipsport areně Pardubice.

 

 

III.

Předběžný časový program

 

Sobota  17. 10. 2015

 

07:30  –   08:00               porada rozhodčích

08:00  –   08:30               NEJMLADŠÍ  žáci  –  volná jízda

08:45  –   11:45               ŽAČKY  –  krátký program

12:00  –   12:30               mladší  žáci  –  krátký program

12:30  –   13:00                         přestávka na oběd

13:00  –   14:15               juniorky  –  krátký program

14:30  –   18:00               žačky  –   volná jízda

18:15  –   19:00               mladší  žáci  –  volná jízda

19:15  –   21:00               juniorky  –  volná jízda

 

 

Neděle  18.10.2015

 

07:00  –   09:45               mladší  ŽAČKY  –  krátký program

10:00  –   13:00               NEJmladší  ŽAČKY  –  volná jízda

13:00  –   13:30                         přestávka na oběd

13:30  –   14:15               žáci  –  krátký program

14:15  –   14:45               junioŘi  –  krátký program

15:00  –   18:00               mladší  žačky  –  volná jízda

18:15  –   19:15               žáci  –  volná jízda

19:15  –   20:00               junioři  –  volná jízda

 

Upozornění:                    Upřesněný časový rozpis bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek

 

Vyhlašování výsledků:    Mimo ledovou plochu na ochozu stadionu vždy nejpozději do jedné hodiny po ukončení soutěže dané kategorie.

 

                                        

 

IV.

Schvalovací doložka

 

V Pardubicích, dne 18. 09. 2015                                         Bc. Dušan Zykl, v.r.

                                                                                                       ředitel závodu

 

 

Rozpis byl schválen  STK ČKS dne: 26.9.2015                               za STK ČKS Evžen Milčinský, v.r.

pod identifikačním číslem IČS:  2410

 

 

Kontakt

Krasobruslařský klub Pardubice

K Vinici 1901
530 02 Pardubice
E-mail: info@krasopce.cz

Facebook: KrasobruslarskyKlubPardubice

Tato prezentace používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.