Vychováváme hvězdy českého krasobruslení

45. ročník

Dne 8. listopadu 2014 se uskuteční v pardubické ČEZ Aréně v pořadí již 45. Malá cena Pardubic v krasobruslení.

 

 Níže najdete rozpis 45. Malé ceny Pardubic

 

I.

Všeobecná ustanovení

 

Pořadatel:                       Krasobruslařský klub Pardubice

Datum konání:                8. litopadu 2014 (sobota)

Místo konání:                  ČEZ Aréna Pardubice – velká hala

Ředitel závodu:               Bc. Dušan Zykl, MBA;

                                 telefon:  775 664 960

Sekretář závodu:            Roman Kubišta;

                                 telefon:  603 247 558 e-mail: info@krasopce.cz

 

Přihlášky:                        Jmenovité přihlášky s uvedením klubu, kategorie, jména a příjmení,

                                data narozenía registračním číslem závodníka zašlete nejpozději

                                 do 01. 11. 2014 na adresu sekretáře závodu (info@krasopce.cz)

 

Startovné:                       Všechny kategorie 400,- Kč (bude vybíráno v hotovosti při prezentaci)

 

Úhrada nákladů:             Jmenovitě pozvaným rozhodčím hradí pořadatel cestovní výdaje podle platných směrnic ČKS. Ostatním účastníkům hradí náklady vysílající klub.

                                       

Ubytování:                      Bude zajištěno v případě potřeby pozvaným činovníkům a rozhodčím.

                                           Závodníci a doprovod si případné ubytování musí zajistit sami.

 Prezentace a losování:    Prezentace pro každou kategorii začíná vždy 60 minut před zahájením příslušného závodu a trvá 30 minut. Losování proběhne 30 minut před začátkem závodu dané kategorie.

                                        

II.

Technická ustanovení

 

Předpis:                        Závodí se podle Pravidel krasobruslení platných od 1. 7. 2014, ustanovení

                                        tohoto rozpisu, a Organizační směrnice pohárových soutěží ČKS.

 

Rozsah soutěže:              V rámci Poháru ČKS - A v těchto kategoriích:

Nováčci mladší dívky              nar. po 1. 7. 2007 do 30. 6. 2008

Nováčci dívky                         nar. po 1. 7. 2006 do 30. 6. 2007

Žačky nejmladší                     nar. po 1. 7. 2004 do 30. 6. 2006  

Žačky mladší VJ                     nar. po 1. 7. 2002 do 30. 6. 2004

Žačky VJ                                nar. po 1. 7. 1999 do 30. 6. 2004

Juniorky VJ                            nar. po 1. 7. 1995 do 30. 6. 2002  

  

Volná jízda:                    Dle „Pravidel krasobruslení platných od 1. 7. 2014“

 

Hodnocení:                      V systému OBO.

 

Podmínky účasti:            Registrační průkaz s potvrzením o provedené lékařské prohlídce (ne starší než 12 měsíců, s klasifikací I. nebo II. klasifikační skupiny), ev. karta splnění požadovaného testu výkonnosti.  

 

Startují:                         Všichni přihlášení, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem.

                                                                                

Hudební doprovod:         CD zřetelně označené jménem závodníka, klubem a kategorií (doporučeno náhradní CD).

 

Námitky, protesty:          Lze podat písemně do 15-ti minut po skončení příslušné části soutěže

                                     s vkladem1.000,- Kč k rukám ředitele závodu. Vklad při zamítnutí protestu

                                     propadá ve prospěch pořadatele.

 

Zdravotní služba:           Po celou dobu konání v ČEZ aréně Pardubice.

 

III.

Předběžný časový program

 

Sobota  8. 11. 2014

 

8,00                                 porada rozhodčích

8,30                                 losování nejmladší žačky

9,00 – 19,00                      jednotlivé soutěže 45. Malé ceny Pardubic v pořadí nejmladší žačky

                                        nováčci mladší, nováčci, mladší žačky, žačky, juniorky

 

Upozornění:                    Upřesněný časový rozpis bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek

 

Vyhlašování výsledků:    Mimo ledovou plochu na ochozu stadionu vždy nejpozději do jedné hodiny po ukončení soutěže dané kategorie.

                                      

 

IV.

Schvalovací doložka

 

V Pardubicích, dne  04. 10. 2014                                        Bc. Dušan Zykl, MBA

                                                                                                        ředitel závodu

 

 

Rozpis byl schválen  STK ČKS dne 9.10.2014                      za STK ČKS Evžen Milčinský v.r.

pod identifikačním číslem IČS : 2318

 

 

 

Aktuality

  • 19. 2. 2024 6. lekce kurzu bruslení

    6. lekce kurzu se uskuteční v neděli 25.února 2024 od 14:30 hod. v malé hale pardubické entheria areny.

    14:30 - 15:15 hod. ..............Skupina "A" 15:15 - 16:00 hod. ..............Skupina "B"

Kontakt

Krasobruslařský klub Pardubice

K Vinici 1901
530 02 Pardubice
E-mail: info@krasopce.cz

Facebook: KrasobruslarskyKlubPardubice

Tato prezentace používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.