Vychováváme hvězdy českého krasobruslení

42. Malá cena Pardubic

14. listopadu 2011

O nadcházejím víkendu se uskuteční v pardubické ČEZ Aréně v pořadí již 42. Malá cena Pardubic v krasobruslení. Tyto závody můžou být považovány jako pozvánka na Mistrovství České republiky v krasobruslení juniorů 2012 a Mistrovství České republiky synchronizovaného bruslení 2012, které se uskuteční ve dnech 4. - 5. 2. 2012 právě v Pardubicích.


Níže najdete upravený rozpis 41. Malé ceny Pardubic

 

42. ročník

„Malá cena Pardubic“

Závod je pořádán v rámci Českého poháru v kategoriích nováčci dívky a nováčci mladší dívky,

v rámci Poháru ČKS - A v kategoriích nejmladší žačky, mladší žačky, žačky a juniorky.

I.

Všeobecná ustanovení

Pořadatel:
Krasobruslařský klub Pardubice


Datum konání:

19. listopadu 2011 (sobota)


Místo konání:

ČEZ Aréna Pardubice – velká hala

 

Ředitel závodu:
Ing. Petr Melichar, Češkova 1313/30, 530 02, Pardubice
mobil: 776  610 294,         e-mail: felmel@seznam.cz

 

Přihlášky:
Jmenovité přihlášky s uvedením klubu, kategorie, jména a příjmení, data narozenía registračním číslem závodníka zašlete nejdpozději do 10. 11. 2011 na adresu ředitele závodu felmel@seznam.cz.


Startovné:

Všechny kategorie 350,- Kč


Úhrada nákladů:

Jmenovitě pozvaným rozhodčím hradí pořadatel cestovní výdaje podle platných směrnic ČKS. Ostatním účastníkům hradí náklady vysílající klub.


Ubytování:

Bude zajištěno v případě potřeby pozvaným činovníkům a rozhodčím.
Závodníci a doprovod si případné ubytování musí zajistit sami.


Prezentace a losování:

Prezentace pro každou kategorii začíná vždy 60 minut před zahájením příslušného závodu a trvá 30 minut. První losování proběhne 30 minut před začátkem závodu dané kategorie.

 

II.

Technická ustanovení

Předpis:
Závodí se podle Pravidel krasobruslení platných pro sezónu 2011/2012, ustanovenítohoto rozpisu, a Organizační směrnice pohárových soutěží ČKS.


Rozsah soutěže:

V rámci Českého poháru v těchto kategoriích:

Nováčci mladší dívky                    nar. po 1. 7. 2004 do 30. 6.2005 – test č. 2

Nováčci dívky                               nar. po 1. 7. 2003 do 30. 6. 2004 - test č. 3

 

V rámci Poháru ČKS - A v těchto kategoriích

Žačky nejmladší                           nar. po 1. 7. 2001 do 30. 6. 2003  - i bez testu

Žačky mladší VJ                           nar. po 1. 7. 1999 do 30. 6. 2001 - i bez testu

Žačky VJ                                      nar. po 1. 7. 1996 do 30. 6. 2001 - i bez testu

Juniorky VJ                                  nar. po 1. 7. 1992 do 30. 6. 1999 - i bez testu

 

Volná jízda:
Dle „Pravidel krasobruslení pro sezónu 2011/2012“


Hodnocení:

V systému OBO.


Podmínky účasti:

Registrační průkaz s potvrzením o provedené lékařské prohlídce (ne starší než 12 měsíců, s klasifikací I. nebo II. klasifikační skupiny), karta splnění požadovaného testu výkonnosti.


Startují:

Všichni přihlášení, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem.


Hudební doprovod:

CD nebo kazeta se zřetelným uvedením jména závodníka, kategorie a klubu.


Námitky, protesty:

Lze podat písemně do 15-ti minut po skončení příslušné části soutěže s vkladem1.000,- Kč k rukám ředitele závodu. Vklad při zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele.


Zdravotní služba:

Po celou dobu konání v ČEZ aréně Pardubice.

 

III.

Časový program UPRAVENÝ

 

Sobota 19. 11. 2011

 

Porada rozhodčích

7:30

Nejmladší žačky A

8:00 – 10:00

Nováčci mladší ČP

10:15 – 12:00

Přestávka

12:00 – 12:45

Nováčci ČP

12:45 – 14:15

Mladší žačky A, VJ

14:30 – 16:15

Žačky A, VJ

16:30 – 18:15

Juniorky A, VJ

18:30 – 18:45

 

 

 

 

 


 

Prezentace a losování:
Prezentace pro každou kategorii začíná vždy 60 minut před zahájením příslušného závodu a trvá 30 minut. Losování proběhne 30 minut před začátkem závodu dané kategorie.

Vyhlašování výsledků:
Mimo ledovou plochu vždy do jedné hodiny po ukončení soutěže dané kategorie.

 

Upozornění:                  
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit časový program na základě skutečně došlých přihlášek k závodům. S případnými změnami budou účastníci včas seznámeni.

Žádáme závodníky, aby byli přítomni na stadionu min. 1 hodinu před zahájením příslušné kategorie z důvodu možného posunu časového programu (s výjimkou zahajovací kategorie nejmladší žačky A).

 

IV.

Schvalovací doložka

V Pardubicích, dne: 11. 11.  2011 


Ing. Petr Melichar
ředitel závodu

Rozpis byl schválen STK ČKS dne:  6. 10. 2011

 

Pod identifikačním číslem IČZ: 2013

Aktuality

  • 19. 2. 2024 6. lekce kurzu bruslení

    6. lekce kurzu se uskuteční v neděli 25.února 2024 od 14:30 hod. v malé hale pardubické entheria areny.

    14:30 - 15:15 hod. ..............Skupina "A" 15:15 - 16:00 hod. ..............Skupina "B"

Kontakt

Krasobruslařský klub Pardubice

K Vinici 1901
530 02 Pardubice
E-mail: info@krasopce.cz

Facebook: KrasobruslarskyKlubPardubice

Tato prezentace používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.